Müzik Soruları, Bulmacalarda Çıkan Müzik Soruları İndir tamgezginlerindir.com

Müzik Soruları, Bulmacalarda Çıkan Müzik Soruları İndir tamgezginlerindir.com

0 310

Müzik Soruları

1940′lı yıllarda ortaya çıkan, bir caz türü: BEBOP 9. Senfoni’nin bestecisi: BEETHOVEN

ABD’de siyahilerin çaldığı, beş ya da daha çok teli olan gitar biçimindeki çalgı: BAMÇO Afrikalı yerli davulu: TAMTAM Ağız armonikası: MIZIKA Ağız mızıkası: ARMOMİKA Akordeona benzer bir çalgı: GORMON Akustik ölçü birimi: DESİBEL Alaturka fasılda, giriş taksiminden sonra çalınan, dört haneli ve dört teslimli parça: PEŞREV

Alaturka müzikte bir bileşik makam: EVİÇ Alaturka müzikte bir usul: DÜYEK

Alaturka müzikte hızlı bir usul: CURCUNA Alaturka müzikte rast ve bayati dizilerinden oluşan bileşik makam: PENÇGAH Allegrodan bir daha ağır tempoda: ALLEGRETTO Ana motifin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça: RE-RONDO

Andanteden daha hızlı bir tempo olmasını belirten terim: ANDANTİNO Anglikan Kilisesi’ne özgü dinsel beste: ANTHEM
Arap müziğine benzeyen, kadere isyan eden acılı sözleri olan bir müzik türü: ARABESK

Armoni kurallarına göre üst üste bindirilmiş eser: AKOR Bağlamayı mızrap yerine parmaklarla çalmak: ŞELPE Batıda, belirli danslara eşlik eden bir tür şarkı: BALAD Beklenmedik değişiklikleri olan çalgı ya da ses için bestelenmiş, parça: KAP-RİÇYO

Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği: TONALİTE Besteci: KOMPOZİTÖR Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri: OPUS Bestelenmek için yazılmış nazım birimi dörtlük olan nazım şekli: ŞARKI Beş tonla iki yarım tondan oluşan gam: MAJÖR GAM Bir akort oluşturan seslerin birbiri ardına çalınması: ARPEJ Bir buçuk dörtlük olan iki zamanlı ritim: ALTISEKİZLİK Bir çeşit kısa ney: N1SFİYE Bir ezginin en pes ve en tiz sesleri arasındaki doğal seslerin sayısı: AMBİTUS Bir kişi tarafından söylenen veya çalınan müzik: SOLO

Bir motifin, genelde bas seslerde, sürekli olarak tekrarlanması: OSTİNATO Bir müzik aletini doğru sesler vermesi amacıyla ayarlama: AKORT

Bir müzik aletini olabilecek en üst düzeyde kullanabilen Kişi: VİRTÜÖZ Bir müzik eseri icra edilirken yapılan nota yanlışlığı: FALSO Bir müzik eserinin acılı bir duyguyla çalınması: APPASSİONATO

Bir müzik eserinin ağır çalınması: LENTO Bir müzik eserinin ağır ve görkemli çalınması veya söylenmesi: LARGO Bir müzik eserinin canlı çalınması: ANİMATO Bir müzik eserinin canlı, neşeli ve hızlı çalınması: ALLEGRO Bir müzik eserinin görkemli ve ağır bir tempoyla çalınması: MAESTOSO Bir müzik eserinin hızlı, sarsıntılı, heyecanlı çalınması: ACİTATO Bir müzik eserinin orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm: TUTTİ Bir müzik eserinin sevimli ve ruhu okşayıcı biçimde çalınması: AMABİLE Bir müzik parçasının ağır çalınması: ANDANTE
Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet: METRONOM Bir müzik parçasının toplu halde çeşitli çalgıların ve vokallerin katılımıyla sunulması: CAPELLA Bir müzik yapıtında kimi bölümlerin çok güçlü çalınma-sı: FORTİSSİMO Bir müzik yapıtında kullanılmaya elverişli tüm seslerin oluşturduğu dizi: SKALA Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını belirten terim: ANİMATO Bir sanatçının tek müzik aleti eşliğinde verdiği konser: RESİTAL Bir sesin yarım ton inceltileceğim belirten nota işareti: DİYEZ

Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağım belirten nota işareti: BEMOL Bir teknik güçlüğü yenmek için yazılmış çalışma parçası: ALIŞTIRMA Bir tür davul: TİMBAL Bir tür üflemeli bakır çalgı: HELİKON

Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri: SONAT Bir ya da iki çalgıyla seslendirilmek üzere bestelenmiş üç
ya da dört bölümlük müzik yapıtı: SONAT Büyük bir nefesli çalgı: TUBA Canlı, neşeli, hızlı bir tempo belirtir 2 Bir sonatın ilk bölümü: ALLEGRO Çoksesli: POLİFONİK Dağarcık: REPERTUAR Doğaçlama bestelenen piyano eseri: İMPROMPTU Doğu müziği havasında parça ya da bölüm: ALLATURCA Dört çift telli, kısa saplı bir çalgı: MANDOLİN Dört telli bağlama: BULGARİ Dört zamanlı çalgı müziği: AL-LEMANDE Dörtlü: KUARTET Düet: DÜO

En tiz erkek sesine ne ad verilir: TENOR Endülüs halk şarkıları, dansları ve müziği: FLAMENKO Ermeni müziğine özgü, kavala benzer bir çalgı: DUDUK Eski Türklerde Kılkopuz ile yapılan müzik uygulaması: BAKSI

Eva Peron’u konu alan müzi-Kal: EVİTA Fransız müziği üslubu: ALLAF-RANCESE Geçici olarak ana tonaliteden başka bir tonaliteye atlama: ALINTI

Genellikle karcığar makamında bestelenen kıvrak oyun havası: KÖÇEKÇE Giriş müziği: PRELÜD Gondolcu müziği: BARKAROL
Haiti kökenli bir dans ve müzik: MAMBO Halk müziğinde bir usul: MAYA Hem kiliseyle, hem de tiyatroyla ilgili müzik türü: ORATORYO

Hüseyni makamında parçalar seslendirileceği zaman bağlamaya verilen düzen: ANA DÜZEN

İki ağızlık küçük tulum: GAYDA İki değnekle vurularak çalınan bir çalgı: KSİLOFON İki küçük davuldan oluşan ritim çalgısı: BONGO İkili bir ölçüde bir zamanın 6 eşit süreli sese bölünmesi: ALTI LAMA İtalyan opera tarzı: NAPOLİTEN Jamaika’dan yayılmış iki zamanlı bir dans ve bu dansın müziği: KALİPSO Japon müziğine özgü telli bir çalgı: KOTO Kadın seslerinden en pesi: ALTO

Kadın seslerinin en kalını: KONTRALTO/ALTO Kadınlarda en ince ses: SOPRANO

Kanuna benzer bir tür telli çalgı: SANTUR Kasidenin içinde yer alan küçük gazel: TEGAZZÜL Keman yayı: ARŞE Kemanla viyolonsel arasındaki büyük keman: VİYOLA, ALTO Klarnet: GIRNATA
Müzik Soruları
Bülent Ermiş * Bulmaca Sözlüğü

Klarnetin atası olan eski müzik aleti: ŞALÜMO Klasik Türk Musikisinde, tam ikili aralık: TANİNİ Klasik Türk Müziğinde “si” perdesi ve bu perdedeki makam: SEGAH Klasik Türk Müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim: GAZEL Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri: SEMAİ Klasik Türk Müziğinde kalın RE notası karşılığı sayılan makam: YEGAH Klasik Türk Müziğinde kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı: NEY Klavyeli bir çalgı: ORG Klavyeli ve telli bir tür çalgı: KLAVSEN Kompozitör: BESTECİ Kuyruklu piyano: FLÜGEL Küçük bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası: POTPORİ Küçük flüt: PİKOLO Küre biçimli flüt: OKARİNA, OCARINA Majörden yarım ses daha küçük ses: MİNÖR Mehter müziğinde bir tür kös: NAKKARE Mehter müziğinde iki davuldan oluşmuş usul vurma aracı: KUDÜM

Mehter takımlarında da kullanılan, metal kaseli iki küçük
davuldan oluşan çalgı: KUDÜM

Mehter takımlarında kullanılan, boynuzdan yapılmış boru çalgı: NEFİR Mitolojik bir çalgı: LİR Müzik eserinin bazı bölümlerinin güçlü çalınması: FOR-TİSSİMO Müzik eserinin bazı bölümlerinin hızlı çalınması: FORTE Müzik eserlerinde şarkı sözlerine verilen ad: GÜFTE Müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren aleti: METRENOM Müzik parçasının ya da cümlesinin tutkulu seslendireceğini belirten terim: APPASSİONATO Müzikte bir “do” sesiyle ondan sonraki “do” sesi arasındaki uzak: OKTAV Müzikte bir ses tonu: BASBARİ-TON

Müzikte dört çalgı ve dört çalgıcıdan oluşan grup: KUARTET

Müzikte seslerin kulağa hoş gelebilecek şekilde akort edilmesi: KONSANANS Nakaratın tekrarına dayanan canlı ve hareketli beste: RONDO Nefesli kamış bir çalgı: OBUA Opera, operet, oratoryo, bale, müzikal gibi sahne eserlerinin yazılı metinleri: LİBRETTO
Operada baş kadın oyuncu: PRİMADONNA Orkestra ile bir solo çalgı için bestelenmiş müzik yapıtı: KONÇERTO Orkestra şefi: MAESTRO Orkestrada vurmalı takım: BATERİ

Orta Oyun’unda kullanılan tef: PANOLA OsmanlIlar döneminde kurulmuş olan tek resmi müzik okulu: DARÜLELMAN Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı: KOPUZ Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil: KASTANYET Perdeli bir üflemeli çalgı: FAGOT

Polonya dansı ve müziği: POLKA Portekiz halk müziği: FADO Portenin başına konan işaret: ANAHTAR Romantik anlatımı olan özgürce bestelenmiş müzik: NOK-TÜRN

Sadece caz müziği çalan orkestra: CAZBANT Sandık biçiminde, kenarındaki kolunun çevrilmesiyle çalışan müzik aleti: LATERNA Saz takımında usul vurmaya yarayan tef: DAİRE Seslendirmenin tatlı ve yumuşak olması gerektiğini belirten terim: AMABİLE Sevecenlikle, sevgiyle çalma: AMOROSO
Sevgiliye verilen konsere: SERENAT

Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü: CÜMBÜŞ Tek parçalık albüm: SİNGLE Telli Yunan çalgısı: BUZUKİ Temponun orta ağırlıkta olmasını belirten terim: ANDANTE Tenor ile bas arasındaki erkek sesi: BARİTON Türk müziği makamlarını anlatan müzik teorisi eserleri: EDVAR

Türk müziğinde az kullanılmış bileşik bir makam: ARA-BANKÜRDİ Türk müziğinde bileşik bir makam: ARABANBUSELİK Türk müziğinde bir makam: ARABAN Türk müziğinde kullanılan büyük zilsiz tef: BENDİR Türk müziğinde XVII. yy.dan bu yana kullanılmayan bir usul: AMELİ Türk müziğinde XVIII. yy.dan bu yana kullanılmayan bir makam: ARABANICEDİT Türk müziğinde XVIII. yy.dan bu yana kullanılmayan bir makam: ARABANNİGAR Türkü çeşitlerimizden bir ezgi türü: BOZLAK Ulusal ya da yerel konulardan esinlenerek yapılan bir müzik türü: RAPSODİ Uzunluğu ya da büyüklüğü he saplanamayan bir zaman, bir aralık: ALOGOS
Müzik Soruları
Bülent Ermiş * Bulmaca Sözlüğü

Üç Köşeli, telli büyüK çalgı: ARP Üç telli bir Rus sazı: BALALAYKA

Üflemeli baKır bir çalgı: KORNO

Üflemeli bir çalgı: SİPSİ Üflemeli ve Klavyeli bir çocuK çalgısı: MELODİKA ÜflenereK çalınan perdesiz çalgı: BORAZAN Üzerine notaların yerleştirildiği beş paralel çizgi: PORTE Yan tutularaK çalınan, üflemeli bir çalgı: FLÜT Yaylı bir çalgı türü: KEMAN Yaylı bir çalgı: KONTRBAS Yaylı çalgılarda tellerin par-maKla çeKilereK seslendiril-mesi: PİTSİKATO Yunan ulusal dansı ve müziği: SİRTO

Yunanlılara özgü müziK türü: REMBETİKO Zurnaya benzer bir halK çalgısı: BALABAN

Kaynak: Bülent Ermiş Omega yayınları Bulmaca sözlüğü