Hayvan Soruları ve Bulmacaları, Bilinmeyen Hayvan Soruları İndir

Hayvan Soruları ve Bulmacaları, Bilinmeyen Hayvan Soruları İndir

0 133

HAYVAN SORULARI

Afrika antilobu: İMPALA Afrika kokarcası da denilen bir kürk hayvanı: ZORİLLA Afrika maymunu: MONA, BABUN Afrika misk kedisi: KALEMİS Afrika zebrası: AV Afrika’da tropikal ormanlarda yaşayan kemirgenler familyası: ANOMALURİDAE Afrika’da yaşayan al gerdanlı dokumacı kuşu: AMADİMA Afrika’da yaşayan bir leylek türü: MARABU, TAMTAL Afrika’da yaşayan bir yaban ke-disi: iMPAKA Afrika’da yaşayan böcekçil maki cinsi: GALAGO Afrika’da yaşayan evcil hecin devesi: MEHARİ Afrika’da yaşayan göçebe karınca: ANOMMA Afrika’da yaşayan yaban kedisi: ERVAL Afrika’ya özgü bir antilop türünün ortak adı: KUDU Ağaç sansan: ZERDEVA Ağaçkakan türünden çok büyük gagalı bir kuş: TUKAN ^ğustosböceği: ORAKBÖCEĞİ, CIRLAYIK’

Akbaba: KERKES Akkarınca: TERMİT Alageyiğin erkeğine verilen ad:

hona, alaca benekli, çilli hayvan: EBEŞ

Alaca renkli at: EBRAK Amazon bölgesinde sulak ormanlarda yaşayan uzun bacaklı, kısa eğri gagalı iri kuş: ANHİMA Amazon bölgesinde yaşayan kızıl gerdanlı ve çatalkuyruklu yeşil sinekkuşu: AMETİST Amerika’da yaşayan kertenkele türü: ANOLİS Amerikan devesi: LAMA Amerikan sığırı: BİZON Amerikan’ın ekvator bölgesindeki tatlı sularda yaşayan bir kaplumbağa: MATAMATA And dağlarındaki yaylalarda yetiştirilen geviş getiren memeli hayvan: ALPAKA Arıgiller familyasının bilimsel adı: APİDAE Asma biti: FİLOKSİRA Asya ve Afrika’da yaşayan, güzel ötüşlü küçük bir kuş: BENGALİ Avrupa’da yaşayan kısa bacaklı bir örümcek türü: AMA-UROBİUS Avrupa’da yaşayan kuyruksuz kurbağa: ALYTES Avustralya yaban köpeği: DİMGO Avustralya’da yaşayan bir cins devekuşu: EMU Avustralya’da yaşayan boynunun altında yaka ya da sakal bulunan büyük kerten-kele: AMPHİBOLURUS

Avusturya kökenli, süt verimi yüksek sığır ırkı: MONTAFON Ayakları, bacakları ya da yüzgeçleri olmayan hayvana verilen ad: APODİA Ayaksız olduğu için yılan sanılan, solucanla beslenen bir tür kertenkele: BABAKÖŞ Azman bir midye çeşidi: PİNES Başıyla kanat ve kuyruk uçları aynı renkte olan güvercin: MAû

Baykuşgillerden, bir kuş: KUKUMAV

Baykuşgillerden, bir kuş: PUHU Bazı böceklerin katı ve sert üst kanadı: ELİTRA Bazı hayvanları karanlıkta ışık, aydınlıkta karanlık aramaya iteleyen dürtü: FOTOKİNEZİ Bazı hayvanların başkalaşım geçiren yavru hali: LARVA Besin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren canlı: PRE-DATÖR

Bir hayvan soyunda evrim yoluyla beyin hacminin artma-sı: ANSEFALİZASYON Bir hayvan türünde herhangi bir mevsimde üreme evresinde meydana gelen değişiklik: ALOTROPİ Bir böceğin kelebek olmadan önce geçirdiği başkalaşma dönemi: KRİZALİT Bir cins dağ keçisi: ŞAMUA Bir cins iri yengeç: PAVURYA
Bir ile üç yaş arasında bulunan burulmuş erkek sığır: TOSUN Bir keçi türü: NUBİ Bir tür kemirgen hayvan: GELENİ Bir tür tatlı su midyesi: ANO-DONTA Bir yaban sığırı türü: GAYAL Bir yılan türü: MAMBA Bir yılan türü: PİTON Bit yavrusu: YAVŞAK Bit, tahtakurusu gibi böcekle-

Bitkisel kırıntılar içinde yaşayan küçük boyda kınkanatlı böcekler familyası: ANTHİ-CİDAE

Bitler takımının bilimsel adı: ANOPLURA Boynuzlugiller familyasından cüce bir manda: ANOA Böcekler ile beslenen canlılar: İNSEKTİVOR Böceklerde solunum organı: TRAKE

Böceklerde vücudun son bölümü: ABDOMEN Cennetbalığıgiller familyasının bilimsel adı: ANABANTİDAE Çaça da denilen bir balık türü: PAPALİNA Çin ayısı: PANDA Çok kıllı bir tür halkalısolucanlar familyası: AMPHARETİDAE Çok tüylü bir av köpeği cinsi: BARAK

Deri değiştiren yılanın eski derisi: KAV Dikenli mercanların bilimsel adı: ANTİPATHARİA
Dişi at: KISRAK

Domuzgillerin yakın akrabası sayılan bir hayvan adi: PE-KARİ

Dördüncü Zaman’ın başlarında soyu tükenen at türü: HİP-PARİON

Ekvator Afrikası’nda yan maymun memeli bir hayvan: ANGVANTİBO En küçük deniz canlısı: PLANK-

Fırınlarda rastlanan unla beslenen kınkanatlı böcek: ALP-HİTOBİUS G. Afrika’da yaşayan kazıcı, bö-cekçil memeli hayvanlar fa-

muyssi: ALTimömm-

GİLLER

G. Amerika bataklıklarında yaşayan kalın gagalı kuşlar familyası: ANHİMİDAE Gece avlanan yırtıcı kuş türü: BAYKUŞ Geriye uçabilen, havada asılı kalabilen bir kuş türü: KO-LİBRİ

Gözünün altında ışıklı bakterilerle dolu bir organı bulunan kemikli balıklar familyası: ANOMALOPİDAE Güney kutbunda yaşayan uça-mayan bir kuş: PENGUEN Halkalı solucanlar şubesinin bilimsel adı: ANNELİDA Hani balığına benzer kemikli balıklar familyası: APOGO-NİDAE
Hint ve Büyük okyanusta yaşayan vücudu bir tür zırhla kaplı olan kemikli balıklar familyası: AMPHİSİLİDAE Hintkertenkelesi: İGUANA İki ayağı üstünde durabilen bir çöl kemirgeni: MARA İlkelyumuşakçaların bilimsel adı: AIMHİPİEURA İnsana çok benzeyen maymu-na verilen ad: ANTROPOİT ‘insansılar takımının bilimsel adı: ANTHROPOMORPHA İri bir köpek türü: SENBER-NARD

İri bir tür palamuda verilen ad: ALTIPARMAK ispermeçet balinası ya da kaşalot denen memeli bir hayvan, adabalıği: AMBERBALIöl K. Afrika’da yaşayan ve sokması çoğu zaman öldürücü olan bir akrep: ANDROCTONUS K. Amerika ve Asya’da yaşayan zehirli büyük yılan: ANCİS-TRODON K. Amerika’da mağaralarda yaşayan kör böcek: ANOPH-TALMOS K. Amerika’da yaşayan saydam gövdeli, çok zayıf gözlü ke-mikligiller familyası: AMB-LYOPSİDAE Kangurunun da bulunduğu hayvan familyası: KESELİ-GİLLER

Kaya balığını andıran saydam görünüşlü bir balık: APHYA

Kedigillerden leopara benzeyen bir hayvan: OSELO Kemirgen bir hayvan: GERBİL Keseli Ayı diye de bilinen hayvan: KOALA Keseli sıçangillerden bir hayvan: OPOSSUM Kesilmiş ya da ölü ağaçlarda yaşayan odun böceği: ANO-BİUM

Kobay iriliğinde bir kemirgen türünün ortak adı: AGUTİ Kolyoz balığının küçüğü: KOLORİDYE Kuduz, azgın köpek: AKUR Kumbalığıgiller familyasının bilimsel adı: AMMODYTİDAE Kumsal yerlerde yaşayan yabani balansı: ANDRENA Kurbağaların bilimsel adı: ANU-RA

Kuşlarda, boğazda kese şeklinde genişlemiş ve besin depo edilen bölge: KURSAK Küçük bir Kelebek türü: FELFELEK

Küçük dana: BUZAĞI Larvası genellikle sinek larvalarının gövdelerinde asalak yaşayan zarkanatlı küçük böcek: ALYSİA Leyleğe benzeyen bir tür kuş: ANASTOMUS Madensel parlak yeşil renkli kınkanatlı bir böcek, gülbö-ceği: ALTINBÖCEK Mandagöz balığı: SARPA Maymuna benzeyen bir hayvan türü: LORİ
Mercanlar sınıfının bilimsel adı: ANTHOZOA Mersin balığının iç boşluğunda yaşayan asalak bir kurt: AMPHİLİNA Ormanlarda yaşayan bir kelebek türü: ALSOPHİLA Ördekgiller familyasının bilimsel adi: ANATİDAE Ördekgillerden kiremit renkli evcilleştirilebilen bir yaban kuşu: ANGUT ya da ANGIT Örümceğimsigiller sınıfının bilimsel adı: ARACNOİDEA Pireler takımının bilimsel adı: APHANİPTERA Postu için havlanan kemirgen bir hayvan: ÇİNÇİLYA Ren geyiği türü: KARİBU/CARI-BOU

Sadece Amerika kıtasında bulunan örümcek familyası: AMMOTRECHİDAE Sağlam kabuklu bir salyangoz çeşidi: OTALA Sıcak bölgelerde yaşayan bokböceği cinsi: ONİTİS Sıcak ülkelerde ve yer altında yaşayan solucanı andırar sürüngen: AMPHİSBAENA Sıcak ülkelerde yaşayan boynuzlu, geviş getiren meme.: bir hayvan: ANTİLOP Sığırcığa benzeyen küçük ötücü kuş: ALŞAKRAKKUŞU Sıtma mikrobunu taşıyan sivrisinek: ANOFEL
Sinekkuşu: KOLİBRİ Suaygırı: HİPOPOTAM Suların karanlık derinliklerinde yaşayan hayvanlara verilen ad: ABİSEL Şemsiye çiçeklerinin üstünde bulunan kınkanatlı küçük böcek: ANASPİS Tatlı sularda yaşayan göçücü ve dalıcı ördek türü: ALTIN-GÖZ

Tek tırnaklı hayvanların tırnağı: TOYNAK Tırtılı huş ağacında yaşayan bir kelebek türü: AMPHİDASİS Tırtılları alçak bitkiler üzerinde yaşayan bir tür kelebek: AMPilİPYRA Top gibi tortop olabilen, dişsiz ve memeli bir hayvan: TATU Toprak altında yuva yapan ve çok hızlı uçan, yalnız yaşayan arı: ANTHOPHORA Tropikal Amerika sularında yaşayan ve doğurabilen kemikli balık: ANABLES Tropikal Amerika’da karada yaşayan büyük kertenkele: AMEİVA Tropikal Amerika’da nemli ormanlarda yaşayan gececi küçük maymun: AOTES “’opikal Amerika’da yaşayan gündüz kelebeği: ANCYLU-R\S

“ropikal Amerika’da yaşayan iri çengel gagalı papağan: ARA Tropikal Amerika’da yaşayan sürüler halinde yaşayan,
böcek yiyen siyah tüylü kuş: ANİ Tropikal Avrasya’da yaşayan ikiyaşayışlı balık: ANABAS Tropikal denizlerin kıyılarında yaşayan orta büyüklükte deniz kuşu: ANOUS Tropikal G. Amerika’da yaşayan ve avını sıkarak öldüren büyük yılan: ANAKONDA Tropikal ormanların çürük topraklarında yaşayan kazıcı yılan familyası: ANİLİİDAE Tropikal ülkelerde tatlı sularda yaşayan ve karabatağa benzeyen kuş: ANHİNGATropikal ve ılıman bölge akarsulann-da yaygın karides: ALPHEUS Uçamayan Yeni Zelanda kuşu: KİVİ, APTERİKS Uzun duyargalı, hortumlu, kınkanatlılar böcekler familya-Sl: ANTHRlBİDAE Yaban domuzu yavrusu: FESEK Yaprak bitlerini kapsayan böcek familyası: APHİDİDAE Yılanbalığıgiller familyasının bilimsel adı: ANGUİLLİDAE Yırtıcı bir kuş: ŞAHİN Yumurtlamak iain denizden ırmaklara geçen balıklara verilen ad: Arp AD ROM Yüzebilen ancak uçamayan deniz kuşu: PENGUEN Zehirli bir yılan türü: OKYİLANI

Kaynak: Bülent Ermiş Omega yayınları Bulmaca sözlüğü